Matcha dina kompetenser mot arbetsgivare i Örnsköldsvik

Vi ser kompetensförsörjning som en förutsättning för att bryta en negativ trend med flera tydliga bristbranscher på arbetsmarknaden, såväl lokalt som nationellt. I många fall avgör kompetensförsörjning förutsättningar för tillväxt, i andra fall är kompetensförsörjning avgörande för verksamheters vidare existens. Örnsköldsviks kommun står inför samma utmaningar som övriga kommuner, utmaningar om att hitta rätt kompetenser för att kommunen ska fortsätta utvecklas.

hire